Torbenbaek © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

 

News

• Cheminova»
Den 1. oktober 2007 begynder jeg på Cheminova.

• William Damgaard Bæk »
Den 16. maj 2007 blev William født på Herning Sygehus.

• Cand.merc Mar»
Den 2. maj 2007 blev min kandidatafhandling forsvaret.

 


Det åbenlyse paradoks for mange nyuddannede er manglende relevant erhvervserfaring. Jeg har i forbindelse med studieforløbet forsøgt at kompensere for dette ved bevidst at løse opgaver med et praktisk tilsnit. Her er både bachelor- og kandidatopgaven eksempler på erfaringer med at løse en konkret problemstilling i erhvervsmæssig sammenhæng.

 

Endvidere har jeg været af den opfattelse at erhvervserfaring i en eller anden grad trods alt er bedre end manglende berøringsflade med erhvervslivet. Set ud fra den synsvinkel har jeg grebet de muligheder, der er opstået undervejs, hvilket fremgår af det følgende.

 

 

 

Kandidatafhandling – September 2006 til marts 2007

 

Afhandlingen har behandlet en praktisk problemstilling stillet af en international distributør af industri-kemikalier, som har ønsket at øge markedsandelen på det svenske marked.

 

Hensigten med afhandlingen har været at belyse problemstillingen ud fra en række strategiske alternativer. Fokus på formulering af en konkret strategisk anbefaling og en dertilhørende handlingsplan.  

 

 

Faglige kompetencer

 • Afdækning af markedssituationen på det svenske marked.
 • Indsigt i de parametre der påvirker beslutningsprocessen ved køb af industrikemikalier på det svenske marked for industrikemikalier.

 • Udarbejdelse af kundeportefølje.

 • Vurdering af strategiske alternativer og formulering af endelig strategi.

 • Erfaring med anvendelse af teori i en praktisk problemstilling herunder relationsmarkedsføring og CRM.

 

 

Netbank Supporter i Danske Bank – Januar 2005 til maj 2007  

 

Jeg blev ansat i Danske Banks kundesupport i januar 2005. Jeg har indgået i et team af tekniske servicekonsulenter, der har til opgave at hjælpe koncernens private netbank kunder med tekniske eller funktionelle spørgsmål. Jeg har siden 18. april 2006 ydet support på engelsk til kunderne i National Irish Bank og Northern Bank.

 

 

Faglige kompetencer

 • Præcis og professionel rådgivning.
 • Rapportering af tekniske problemer og mangler i netbanksystemet.  

 • Kommunikation af tekniske problemstillinger på en let forståelig måde.

 • Praktisk erfaring med anvendelse af CRM og knowledge management systemer.
 • Præsentationsteknik/pædagogik.

 • Håndtering af vanskelige kunder.

 • At være i stand til at opretholde et højt serviceniveau overfor kunderne – også sidst på dagen.

 

 

Bacheloropgave – Februar 2004 til maj 2004

 

Bachelorprojektet fokuserede på at vejlede Teleselskabet 3, med at skabe et markant fodfæste i telebranchen. Bacheloropgaven blev på eget initiativ, og i samarbejde med daværende marketingsdirektør Mads Eriksen, til en praktisk problemstilling med fokus på hvordan 3 skulle blive ledende på markedet for mobilkommunikation.

 

 

Faglige kompetencer

 • Indsigt i de problemstillinger der påvirker en virksomhed i etableringsfasen.
 • Afdækning af markedssituationen i telebranchen 2004.

 • Analyse og vurdering af interne kompetencer.

 • Indsigt i parametersammensætningen for B2C og B2B.

 • Vurdering af strategiske alternativer.

 • Udarbejdelse af endelig strategi og forretningsplan.

 

 

Europcar Biludlejning – Juli 2002 til Januar 2007

 

Ansættelsen hos Europcar biludlejning har omfattet vedligeholdelse og andet arbejde med biler. Jeg har været tilknyttet udlejningsstationen i Sønder Allé i Århus, hvor jeg har været ansat på deltid med skiftende arbejdstider. Jeg har siden marts 2005 kun assisteret personalet ved Sønder Allé ved særlige lejligheder.

 

 

Faglige kompetencer

 • Servicering af kunder.
 • Klargøring af udlejningsbiler.

 • Erfaring med mindre reparationer af udlejningsbilerne.

 • Bevaring af overblikket i hektiske situationer.

 • Logistiske koordinerings evner.

 • Prioritering af arbejdsopgaver.

 

 

Livredder på Svømmecenter Nordvest – 1998 til 2004

 

I løbet af min studietid, har jeg hver sommer arbejdet som livredder på Svømmecenter Nordvest i Silkeborg. Jeg har haft ansvar for badegæsternes sikkerhed på Silkeborg Svømmecenter og ved Silkeborg søerne.

 

Jeg har en enkelt gang været i vandet efter en lille pige, og oplevet hvordan jeg reagerer i forbindelse med en redningsaktion. 

 

 

Faglige kompetencer

 • Servicering af badegæster.
 • Forebyggelse af ulykker.
 • Indgående kendskab til førstehjælp.
 • Erfaring med anvendelse af hjertestarter og andet førstehjælpsudstyr.
 • Kursus i elementær brandbekæmpelse.

 

 

Svømmetræner i Silkeborg Svømmeklub – 1994 til 2000

 

Med afsæt i svømning på konkurrenceplan har jeg igennem seks år undervist børn og voksne i svømning på forskellige niveauer, hvor jeg for en overgangsperiode har trænet Silkeborg Svømmeklubs talenthold.

 

Min baggrund som konkurrencesvømmer og min deltagelse på DGIs instruktørkursus 1 og 2 har været med til at udvikle mig som svømmetræner. Jeg har hovedsageligt undervist begynderbørn i alderen 6-10 år, hvor jeg i undervisningsforløbet har fokuseret på at være inspirerende og tillidsvækkende, således at børnene har fået det optimale ud af at svømme i det store svømmebassin. Jeg blev i 1998 kåret som årets svømmetræner for min inspirerende og støttende undervisningsform.

 

 

Faglige kompetencer

 • Præsentationsteknikker / Pædagogik.
 • Formidling af de svømmetekniske principper.

 • Teknik- og fejlretning.

 

 

 


Den 1. oktober 2007 bliver begyndelsen på et nyt uddannelsesforløb hos Cheminova.

Jeg glæder mig meget til at møde mange nye kollegaer og ikke mindst at blive udfordret fagligt og personligt.


Min kæreste og jeg søger i øjeblikket bolig i Holstebro og omegn.