Torbenbaek © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

 

News

• Cheminova»
Den 1. oktober 2007 begynder jeg på Cheminova.

• William Damgaard Bæk »
Den 16. maj 2007 blev William født på Herning Sygehus.

• Cand.merc Mar»
Den 2. maj 2007 blev min kandidatafhandling forsvaret.

 


En beskrivelse af mine personlige kompetencer tager udgangspunkt i de aspekter, som gennem min opvækst har været med til at forme mig som person. Da min uddannelsesmæssige baggrund har fyldt meget af mit liv, får dette naturligvis en stor indflydelse i forhold til  at beskrive mine personlige kompetencer.

 

Som led i at definere mine personlige kompetencer har jeg ved flere lejligheder gennemført forskellige personlighedstest, og de har været meget præcise i forhold til, hvordan jeg opfatter mig selv. Nogle af de egenskaber som beskriver mig som person er, at jeg er perfektionistisk i forhold til mine arbejdsopgaver.

 

Jeg har en faglig stolthed, der gør, at jeg altid gør mit bedste, uanset hvilke opgaver, jeg skal løse, og jeg sætter en ære i at aflevere et ordentligt produkt. Min grundighed forhindrer mig ikke i at arbejde effektivt, og jeg når i langt de fleste tilfælde de deadlines jeg har sat mig for.

 

Når jeg for alvor har sat mig noget for, er jeg i stand til at nå mit mål uanset, hvilke forhindringer, der opstår undervejs. Min indædte stædighed er i denne sammenhæng afgørende for, at det indfrier mine mål, hvilket forstærkes af min generelle indstilling til, at hårdt arbejde er vejen til faglig og personlig succes.

 

Jeg vil betegne mig selv som kreativ og til tider nytænkende i forhold til løsninger af problemstillinger, hvilket står i kontrast til den metodiske tilgang, som jeg har lært på bachelor og cand.merc. studiet.

 

I gruppesammenhænge har jeg oplevet, at jeg er igangsætteren, koordinator og afslutter. Dette kommer til udtryk ved, at jeg gerne kommer med idéer, forslag og konstruktiv kritik til at løse en problemstilling. Jeg er gerne den, som uformelt leder og fordeler arbejdet i en gruppe og tager også gerne kontakten til eksterne interessenter. Jeg er som person dygtig til at sikre, at teamet ikke begår fejl eller glemmer vigtige ting. Jeg er i denne sammenhæng god til at holde øje med hvad der kan gå galt. Jeg er grundig, og har et blik for detaljer, hvilket er med til at sikre at projektet er kvalitetsmæssigt i orden. 

 

Nogle af mine grundlæggende værdier er respekt, engagement og ansvarlighed. Jeg respekterer mine medmennesker, hvilket bl.a. kommer til udtryk ved, at jeg gør meget ud af at behandle andre mennesker ordentligt. Jeg engagerer mig i de ting, jeg laver, og jeg er bevidst om det ansvar, jeg har i forhold til mine arbejdsopgaver, og i forhold til at være med til at skabe et godt arbejdsmiljø.

 

 

 


Den 1. oktober 2007 bliver begyndelsen på et nyt uddannelsesforløb hos Cheminova.

Jeg glæder mig meget til at møde mange nye kollegaer og ikke mindst at blive udfordret fagligt og personligt.


Min kæreste og jeg søger i øjeblikket bolig i Holstebro og omegn.