Torbenbaek © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

 

News

• Cheminova»
Den 1. oktober 2007 begynder jeg på Cheminova.

• William Damgaard Bæk »
Den 16. maj 2007 blev William født på Herning Sygehus.

• Cand.merc Mar»
Den 2. maj 2007 blev min kandidatafhandling forsvaret.

 


Denne hjemmeside er designet ud fra den grundlæggende ide om at beskrive min uddannelsesmæssige baggrund med henblik på at give interesserede et indblik i min personlige profil og de faglige kompetencer, jeg har tilegnet mig igennem mit studieforløb.

Det overordnede formål med hjemmesiden var at skabe kontakt til en kommende arbejdsgiver på en kreativ og proaktiv måde. Derfor var hjemmesiden som udgangspunkt tiltænkt virksomheder og organisationer. Men da jeg fik et tilbud fra Cheminova om at begynde som Business Trainee inden denne hjemmeside fik tjent sit oprindelige formål, har jeg i stedet valgt et nyt udgangspunkt.   

Hensigten med hjemmesiden er stadigvæk at beskrive mine faglige og personlige kompetencer med delvis udgangspunkt i min uddannelses-mæssige baggrund. Det er således meningen at hjemmesiden løbende suppleres med de kompetencer jeg tilegner mig i forbindelse med trainee forløbet hos Cheminova. Dette kan give interesserede indblik i min personlige profil og Cheminova som virksomhed.

Jeg står i denne forbindelse gerne til rådighed hvis du ønsker yderlige oplysninger eller vil høre nærmere omkring min uddannelsesmæssige baggrund.

 

I menuerne ovenfor er det muligt at få et mere detaljeret indblik i min baggrund. Under menuen ”kompetencer” præsenteres både mine faglige og personlige kompetencer. For at øge overskueligheden præsenteres mine faglige kompetencer med udgangspunkt i en kort beskrivelse af cand.merc. uddannelsen og de enkelte fag jeg har beskæftiget mig med. I forlængelse heraf redegøres der for de kompetencer, jeg har tilegnet mig på cand. merc. forløbet.  

 

Da jeg er af den opfattelse, at mine personlige kompetencer er formet af, hvad jeg har beskæftiget mig med gennem tiden, har min uddannelsesmæssige baggrund blandt andet været med til at forme mine personlige kompetencer. De øvrige menuer er således med til

at give et billede af min personlige profil og derigennem mine personlige kompetencer.

Det er endvidere muligt at downloade mit CV i en forkorte udgave via linket.

 

 


Den 1. oktober 2007 bliver begyndelsen på et nyt uddannelsesforløb hos Cheminova.

Jeg glæder mig meget til at møde mange nye kollegaer og ikke mindst at blive udfordret fagligt og personligt.


Min kæreste og jeg søger i øjeblikket bolig i Holstebro og omegn.