Torbenbaek © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

 

News

• Cheminova»
Den 1. oktober 2007 begynder jeg på Cheminova.

• William Damgaard Bæk »
Den 16. maj 2007 blev William født på Herning Sygehus.

• Cand.merc Mar»
Den 2. maj 2007 blev min kandidatafhandling forsvaret.

 


Min uddannelsesmæssige baggrund fra Handelshøjskolen har som udgangspunkt givet mig en grundig forretningsforståelse for erhvervs-økonomiske problemstillinger.

 

Jeg har valgt, at specialisere mig inden for markedsøkonomi, hvilket har givet mig et indgående kendskab i markedsføringsmæssige aspekter i relation til Business to Consumer og Business to Business.

 

Mit fokusområde har i højere grad været centreret om industriel markedsføring og innovation. Jeg har i kraft af min interesse for ledelse fundet det vigtigt at binde mine kompetencer sammen med fag udbudt af instituttet for ledelse på Handelshøjskolen i Århus. Jeg har således fået styrket mine faglige kompetencer i henhold til at arbejde med strategi-, innovation- og forandringsprocesser i organisationer.

 

Uddannelsesforløbet har formet mine kompetencer i retningen af en stillingsbetegnelse som:

  • Forretningsudvikler

  • Markedsanalytiker

  • Strategisk indkøber

 

 

Cand.merc. i markedsøkonomi ved Handelshøjskolen i Århus

 

Cand. Merc. uddannelsen i markedsøkonomi har i højere grad fokuseret på at give en specialiseret kompetence indenfor markedsføring, herunder afsætnings- og indkøbs-relationer. Uddannelsen har været centreret omkring de erhvervsøkonomiske og adfærdsorienterede teorier, der kan anvendes i henhold til at optimere den værdikæde som en virksomhed er en del af.

Jeg forsvarede den 2. maj 2007 min kandidatafhandling, i hvilken jeg sammen med en medstuderende har behandlet en praktisk problemstilling stillet af en international distributør, som ønskede at øge markedsandelen på det svenske marked for industrikemikalier.

Hensigten med afhandlingen har været at belyse problemstillingen ud fra en række strategiske alternativer, der resulterede i formulering af en konkret strategisk anbefaling og en dertilhørende handlingsplan.

 

 

 

Almen Erhvervsøkonomisk Bacheloruddannelse (HA) ved Handelshøjskolen i Århus

 

Bacheloruddannelsen, har givet en bred erhvervsøkonomisk indsigt i, de væsentlige erhvervsøkonomiske problemstillinger. Dette er hovedsageligt opnået igennem teoretisk og analytisk baserede studier. Foruden erhvervsrelaterede problemer behandler studiet også sider af samfundsøkonomien og det indbyrdes samspil mellem samfundsøkonomien og erhvervsøkonomien.

I forbindelse med min bacheloropgave fik jeg i større grad mulighed for at holde teorien op mod den praktiske anvendelse. Her fik jeg set hvordan teorien rent faktisk udspiller sig i en virksomhed, og i forhold til det marked virksomheden agerer på.

Bacheloropgaven fokuserede på at vejlede Teleselskabet 3, med at skabe et markant fodfæste i telebranchen.Bacheloropgaven blev på eget initiativ, og i samarbejde med daværende marketingsdirektør Mads Eriksen, til en praktisk problemstilling med fokus på hvordan 3 skulle blive ledende på markedet for mobilkommunikation.

Bacheloropgaven behandlede problemstillingen ud fra en markedsmæssig synsvinkel med primært fokus på det strategiske niveau. Udarbejdelsen af bacheloropgaven grundlagde min interesse for at specialisere mig indenfor markedsføring, hvilket blev begrundelsen for mit valg af overbygning på kandidatuddannelsen.

 

 

1-årig Højere Handelseksamen (1-årige HH) ved Århus Købmandsskole

 

På den 1-årige HH blev jeg interesseret i at få en dybere teoretisk indsigt i de erhvervsøkonomiske problemstillinger jeg havde beskæftiget mig med på Købmandsskolen. Jeg havde valgt erhvervsøkonomi på A-niveau, men det var derimod fag som Afsætning og Informations teknologi samt min interesse for ledelse og strategi, der fik betydning for mit valg af Handelshøjskolen i Århus.

 

 

 

Højere Forberedelseseksamen (HF) ved TH. Langs HF & VUC i Silkeborg

 

HF-studiet blev valgt, da jeg fik mulighed for at deltage på studiet på en Team Danmark-ordning, hvor jeg fik forlænget uddannelsen med et ekstra år. Hermed fik jeg hjælp til at kombinere uddannelsen og elitesvømning. Forløbet har været individuelt tilrettelagt og har betydet, at jeg har været i stand til passe en ugentlig træningsmængde på 15-20 timer.  

 

Konsekvensen af denne ordning har været, at jeg har fået udlevet mine mål og drømme som konkurrencesvømmer.  

 

 

 

 


Den 1. oktober 2007 bliver begyndelsen på et nyt uddannelsesforløb hos Cheminova.

Jeg glæder mig meget til at møde mange nye kollegaer og ikke mindst at blive udfordret fagligt og personligt.


Min kæreste og jeg søger i øjeblikket bolig i Holstebro og omegn.